ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας του μη κερδοσκοπικού συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» www.hamogelo.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας του. Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας www.hamogelo.gr και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλείσθε να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του να είναι πλήρεις και ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.hamogelo.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεώς της και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους.

Σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.hamogelo.gr μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Δικαιώματα πνευματικής / βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ή / και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτόν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και του κοινωφελούς ιστότοπου www.hamogelo.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.hamogelo.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη επισκεπτών / χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.hamogelo.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες δικαίου είτε του εσωτερικού είτε του ευρωπαϊκού ή του διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/ και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.hamogelo.gr συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή / και παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη κάθε είδους στην ιστοσελίδα www.hamogelo.gr ή σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.hamogelo.gr αποδέχονται ότι δε θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Τροποποίηση Γενικών Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την παρούσα ιστοσελίδα κοινωφελούς χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας κοινωφελούς χαρακτήρα.

Εφαρμοστέο δίκαιο / αρμοδιότητα και λοιποί όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων της παρούσας ιστοσελίδας. Καμία τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσεως της ιστοσελίδας του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν θα ισχύει παρά μόνο εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει κατά ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών ενσωματωθεί στους παρόντες Γενικούς Όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.hamogelo.gr

Όροι Αγορών & Χρήσης e-shop

Εισαγωγή

Το https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με Α.Φ.Μ. 090300392, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (αρ. μητρώου σωματείου 20483/1996), τηλ. 2118008450, e-mail: [email protected] και εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Σπύρου Λούη 1, στην Ελλάδα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους, προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτή της ιστοσελίδας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς, καθώς και την δέσμευσή σας. Επομένως, εάν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

1. Όροι
Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Συνεπώς είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους παρόντες όρους σε τακτά διαστήματα, καθώς οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή κατάρτισης της σύμβασης είναι οι εφαρμοστέοι κάθε φορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2118008450, e-mail: [email protected] ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη, στα πλαίσια της καλής πίστης, τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή κατόπιν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας, σε διόρθωση των οποίων δικαιούται να προβαίνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3. Περιορισμός ευθύνης
α. O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του παιδιού». Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
β. Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου β του όρου 10. «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων). O επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
γ. Επίσης, ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά θα ενημερώνει τους πελάτες/χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
δ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
ε. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
α. Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
β. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
γ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και το ηλεκτρονικό του κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή/και του κοινωφελούς ιστότοπου https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ και στο ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Χρήση της ιστοσελίδας μας
Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ειδικότερα, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ως ισχύει κάθε φορά. O επισκέπτης/ χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ εφόσον επιθυμεί, δύναται να αγοράσει τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος συνάπτοντας νομίμως σύμβαση από απόσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο [που αναφέρεται σε παράρτημα του παρόντος]. Για την ολοκλήρωση μιας αγοράς είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ .
Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/ και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:
α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.
β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.
γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/ και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας.

6. Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ δηλώνουν ρητά ότι είναι άνω των 18 ετών και συμφωνούν και αναλαμβάνουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με την υποβολή της παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ή/και προσβολή των χρηστών ηθών και των κοινωνικών αξιών, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

7. Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου) και στην περίπτωση που –όπως εδώ – ο σκοπός είναι κοινωφελής, διότι προορίζεται για τις δράσεις μας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη /μέλος στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι εμπιστευτικές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωση, αλλαγή ή τη μερική/ ολική διαγραφή τους. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο επικοινωνίας 2118008450 ή απευθυνθείτε σε εμάς μέσω του e-mail μας [email protected] ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε γνωστοποίησή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας, καθώς και για την αποστολή τυχόν ενημερωτικών υλικών με τις δράσεις και εκδηλώσεις μας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
α. Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας και τις δράσεις μας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας κλπ.). Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με κάποιο προϊόν που έχετε ζητήσει. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν επιθυμείτε ή όχι να λαμβάνετε ενημερώσεις από το https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σε περίπτωση αποδοχής έχετε την δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της συναίνεσής σας είτε επικοινωνώντας με το τηλέφωνο επικοινωνίας 2118008450 είτε υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα αποστέλλοντάς μας e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή και μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/. Σε περίπτωση άρνησής σας, το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς σκοπού https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ δεσμεύεται να μην σας προωθεί ενημερωτικά μηνύματα και να μην επικοινωνεί με οποιονδήποτε τρόπο μαζί σας για ενημερωτικούς/πληροφοριακούς σκοπούς.
β. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη για την οποία αυτός εξουσιοδοτεί το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς σκοπού https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, καθώς και η συλλογή – καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του χρήστη από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εξυπηρέτησης της συναλλαγής την οποία επιλέγει να πραγματοποιήσει ο χρήστης και με σκοπό την εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από τις επιλεγμένες συναλλαγές.
γ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.
δ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ευθύνεται απέναντι στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα ή τον χρήστη της ιστοσελίδας σε περίπτωση που γίνει χρήση της κάρτας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς την ευθύνη για τον έλεγχο της κάρτας αλλά και για την άμεση ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας για τυχόν παράνομη χρήση ή κλοπή της κάρτας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχει ο χρήστης.
ε. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Συναλλασσόμενος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997, ως ισχύει κάθε φορά.

9. Κατάρτιση Σύμβασης Αγοράς – Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνο όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σ’ εσάς ενός e-mail . Η σύμβαση για την αγορά προϊόντων, θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα, όταν σας στέλνουμε την επιβεβαίωση αυτής. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τυχόν περαιτέρω προϊόντα που ενδεχομένως είναι μέρος της παραγγελίας σας, παρά μόνο όταν επιβεβαιωθεί η αποστολή από εμάς και των εν λόγω προϊόντων.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.
Απόρριψη Παραγγελίας
Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/ και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτικής ευχέρεια.
Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας.

10. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
α. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης εντός προθεσμίας 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε τα προϊόντα ή αποκτήσατε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο αυτών.
Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούστε να επιστρέψετε με δαπάνες σας τα παραδοθέντα σε εσάς προϊόντα το αργότερο εντός 14 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής σ’ εμάς της δήλωσης υπαναχώρησης.
Η δήλωση υπαναχώρησης [υπόδειγμα της οποίας υπάρχει στο παράρτημα του παρόντος] ασκείται εγγράφως (αποστολή στο fax……………….) ή και ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση ………… ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας) και το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτό.
Κατόπιν παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης, το ηλεκτρονικό κατάστημά μας κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ θα σας αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή σας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.
Σε περίπτωση υπαναχώρησης δεν επιστρέφονται οι δαπάνες παράδοσης εάν ο χρήστης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/
Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτή, δεν προβλέπεται το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξής εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις:
1) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.
2) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
3) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
4) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι
αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
5) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
6) Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν προβλέπεται για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ μικρότερες του ποσού των 30,00 ευρώ (αρ. 3α παρ. 4 Ν. 2251/1994).
β. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους 1) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και 2) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Συλλόγου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ ενθαρρύνει και υποδεικνύει στους χρήστες του να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των προϊόντων και ότι η συσκευασία και η ετικέτα τους είναι άθικτη, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
γ. Στις περιπτώσεις επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με την παράγραφο β του παρόντος όρου, ο χρήστης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων προς το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ και το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση.
δ. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος όρου, η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει είτε με παράδοσή τους στο γραφείο του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από όπου αυτά παρελήφθησαν είτε μέσω αποστολής τους με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους που παρέχονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ , εφόσον αυτά είχαν αποσταλεί ταχυδρομικά.
ε. Η επιστροφή των χρημάτων στον χρήστη στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για τα ακριβή στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και του ιδρύματος που τηρεί αυτόν. Ειδικά την περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας και εφόσον μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ το τίμημα από την Τράπεζα, το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την επιμέρους σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο χρήστης είχε επιλέξει την δυνατότητα παραλαβής και πληρωμής των προϊόντων από τα γραφεία του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η επιστροφή θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το γραφείο στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος.
στ. Για όλες τις περιπτώσεις του παρόντος όρου θα πρέπει το προϊόν που επιστρέφεται να συνοδεύεται απαραίτητα με φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς. Επίσης, τα επιστραφέντα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα
• το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
• το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)
ζ. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός των προβλεπομένων σε κάθε περίπτωση προθεσμιών σύμφωνα με τον παρόντα όρο, τότε ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
η. Ο χρήστης ευθύνεται να αποζημιώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης ή αν τα επέστεψε κατεστραμμένα ή ελλιπή. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ είναι πρόθυμο να ενημερώσει τον χρήστη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή επιστροφής κατεστραμμένων ή ελλιπών προϊόντων, το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, καθώς και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

11. Ακύρωση Παραγγελίας
α. Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :
• Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση» που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη σας. Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελίας.
• Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέσετε το τηλέφωνο επικοινωνίας 211 800 84 50 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.
• Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211 800 84 50 ή επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ , εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

12. Τιμή & Τρόποι Πληρωμής
Τιμή
Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει.
Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.
Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας και έχετε εξοφλήσει.
Τρόποι Πληρωμής
α. Αντικαταβολή. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας.
Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρείας courier, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για όλη την Ελλάδα με επιβάρυνση 1,00€.
β. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:
Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, American Express και Mastercard.
Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Την στιγμή που πατάτε το κουμπί με την ένδειξη ……………… επιβεβαιώνεται ότι η πιστωτική κάρτα σας ανήκει και έχετε δικαίωμα χρήσης αυτής. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε σύμβαση πώλησης προϊόντων μαζί σας.
γ. Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στα γραφεία του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:
Αθήνα:. Στουρνάρη 16, Τ.Κ. 10683 Τηλ. 2118008450
Θεσσαλονίκη:. Παπακυριαζή 3, Τ.Κ. 54645 Τηλ. 2310250160
Πάτρα:. Όθωνος Αμαλίας 83, Τ.Κ. 26221 Τηλ. 2610332499
Πύργος Ηλείας:. Αραχώβης 3, Τ.Κ. 27100 Τηλ. 2621081040
Χαλκίδα:. Αβάντων 65, Τ.Κ. 34100 Τηλ. 2221079788
Κόρινθος:. Ερμού 14, Τ.Κ. 20100 Τηλ. 2741071211
Κέρκυρα:. 2η πάροδος Πολυχρονίου Κωνσταντά (Πλατεία Σαρόκο), 1ος όροφος, Τ.Κ. 49100 Τηλ. 2661020890
Χανιά:. Μαργουνίου 39, Τ.Κ. 73136 Τηλ. 2821073000
Λάρισα:. Ηφαίστου 9 (ημιόροφος), Τ.Κ. 41222 Τηλ. 2410560900
Κάντε την παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα και παραλάβετε τα προϊόντα σας την επόμενη μέρα από τα γραφεία του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
Αθήνα:. Στουρνάρη 16, Τ.Κ. 10683 Τηλ. 2118008450
Θεσσαλονίκη:. Παπακυριαζή 3, Τ.Κ. 54645 Τηλ. 2310250160
Πάτρα:. Όθωνος Αμαλίας 83, Τ.Κ. 26221 Τηλ. 2610332499
Πύργος Ηλείας:. Αραχώβης 3, Τ.Κ. 27100 Τηλ. 2621081040
Χαλκίδα:. Αβάντων 65, Τ.Κ. 34100 Τηλ. 2221079788
Κόρινθος:. Ερμού 14, Τ.Κ. 20100 Τηλ. 2741071211
Κέρκυρα:. 2η πάροδος Πολυχρονίου Κωνσταντά (Πλατεία Σαρόκο), 1ος όροφος, Τ.Κ. 49100 Τηλ. 2661020890
Χανιά:. Μαργουνίου 39, Τ.Κ. 73136 Τηλ. 2821073000
Λάρισα:. Ηφαίστου 9 (ημιόροφος), Τ.Κ. 41222 Τηλ. 2410560900
και ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων είναι 3 εργάσιμες ημέρες).
Όλες οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών συμμετοχών, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του χρήστη της ιστοσελίδας. Κάθε τραπεζική χρέωση που μπορεί να προκύψει είναι πληρωτέα από τον χρήστη που πραγματοποιεί τη συναλλαγή. Κάθε ληξιπρόθεσμο μη καταβληθέν ποσό θα τοκίζεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ και θα εφαρμόζεται άμεσα δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία τιμολόγησης ή άμεσα μετά την κοινοποίηση απόρριψης της τραπεζικής πληρωμής. Επιπρόσθετα, το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ .

13. Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

α. Ολοκλήρωση παραγγελίας:
Με το που ολοκληρώνεται η παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα): «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. O αριθμός παραγγελίας σας είναι …………. Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.»
Για παραγγελίες έως 2 κιλά τα μεταφορικά έξοδα είναι 3,50€ και σε περίπτωση αντικαταβολής επιπλέον 1,00€ και ισχύει για όλη την Ελλάδα.
Για κάθε επιπλέον κιλό επιβαρύνεστε με 3,00€. (πχ για 3 κιλά η χρέωση θα είναι 7,50€ με τα έξοδα αντικαταβολής.)
Τα μεταφορικά έξοδα για την αποστολή της παραγγελίας σας στο εξωτερικό ……………
β. Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης
Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 πμ μέχρι 5.00 μμ (για Αθήνα). Για την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό ισχύουν οι ώρες παράδοσης της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας.
γ. Παραλαβή προϊόντων
Για τους σκοπούς των παρόντων όρων, η “παράδοση” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων με οποιονδήποτε τρόπο.
Κάντε την παραγγελία σας μέχρι τις 13:00 Δευτέρα με Παρασκευή και ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποστέλλει την παραγγελία σας εντός 24 ωρών στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εντός 48 ωρών στην Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη (στις Πρωτεύουσες των Νομών) και εντός 72 ωρών στα νησιά, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε Πρωτεύουσα Νομού και παραγγείλετε έως τις 13:00 την Τρίτη θα παραλάβετε την Πέμπτη ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα παραλάβετε την Παρασκευή. Στην περίπτωση που θέλετε να παραλάβετε την παραγγελία σας πιο γρήγορα, μπορούμε να σας τη αποστείλουμε μέσω courier με επιπλέον χρέωση σας. Η αποστολή προϊόντων στο εξωτερικό γίνεται μέσω …………… εντός ………………
Σε περίπτωση που τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας έως και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της ολοκλήρωσής της, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.
Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.
Σημειώνεται ότι εάν, μετά την πάροδο 30 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση πώλησης και η σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της σύμβασης, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχετε τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που σας προσφέρουμε εμείς). Παρακαλούμε σημειώστε ωστόσο ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.

14. Καθυστέρηση παραγγελίας
Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
α. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ χαμηλές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να καθυστερήσει άνευ υπαιτιότητάς μας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε επαρκές απόθεμα στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία ή να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.
β. Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος του Συλλόγου μας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
γ. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
δ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

15. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων
Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους (όπως αυτή ορίζεται παραπάνω στον όρο 12) αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

16. Επίλυση διαφορών
α. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία, η πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρέχει πληροφορίες είναι https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς ΕΕΔ είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr), β) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) (http://www.europeanresolution.com) και γ) η DR POINT ΙΚΕ – Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR POINT) (http://www.adrpoint.gr). Επισημαίνεται ωστόσο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθείτε στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να μας έχετε προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά σας είτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 2118008450 είτε στο e-mail [email protected] ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ προς εξεύρεση λύσης.
β. Με την παρούσα αναφορά θεωρείται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την επίλυση διαφορών και είναι κατά δήλωση του πάντα πρόθυμο να κάνει χρήση των ΕΕΔ και της ΗΕΔ, αν και εφ’ όσον κριθεί αδύνατη η επίλυσή τους με τους χρήστες της ιστοσελίδας του.

17. Εφαρμοστέο δίκαιο
α. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και της ιθαγένειας του χρήστη-επισκέπτη, διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο και μόνον και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. Κάθε επίδοση στα πλαίσια δικαστικής διένεξης ή αναγκαία επικοινωνία του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τον χρήστη/επισκέπτη γίνεται σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία που έχει δηλώσει ο χρήστης / επισκέπτης κατά την εγγραφή του ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνία του με το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ . Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους δεν συνιστά σιωπηρή παραίτηση ή ρητή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή εξουσία ή δικαίωμα αποζημιώσεως που ορίζει ο νόμος, καθώς το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά οποτεδήποτε σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χρήσιμο για την διαφύλαξη των συμφερόντων του.
β. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση ακυρωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, κατά το μέρος που δεν ακυρώνεται παραμένει ισχυρή, δεσμευτική και εφαρμοστέα.

18. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
Οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα σας παραπέμψουν σε άλλες ιστοσελίδες. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ και το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση της ιστοσελίδας από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ .

Με το παρόν δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και αποδέχεστε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου/προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος κοινωφελούς χαρακτήρα https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/ του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού».